Prikkelende puzzels?

“Hoe komen we tot een gezamenlijk groeiplan?”, “Hoe brengen we onze maatschappelijke ambities tot concreet resultaat?”, “Hoe zou het profiel van ons bestuur eruit moeten zien?”

Belangrijke vragen, waar je als topteam hardop over na moet denken. Maar de gevoeligheid van de onderwerpen staat de noodzakelijke diepgang nog wel eens in de weg.

Samen met jou en je team werkt IJ Consulting aan het oplossen van jullie puzzel. Helder en gestructureerd. Gericht op doordachte en doorleefde besluiten en passende vervolgstappen.

De denkkracht en het observatievermogen van Marianne Janssen vormen het fundament van IJ Consulting. Zij is een scherpe sparringpartner, met aandacht voor mens en organisatie.


Portret Marianne

“Marianne organiseert op een natuurlijke wijze het denkproces. Dat maakt de onderwerpen waarover ik een besluit moet nemen expliciet en hanteerbaar.”
Frank Arts, CEO Enable-U
“Marianne organiseert op een natuurlijke wijze het denkproces. Daardoor werden de onderwerpen waarover ik moet gaan beslissen expliciet en hanteerbaar. ”
Frank Arts, CEO Enable-U

Dienstverlening

Vraagstukken waarvoor je IJ Consulting zoal kunt inschakelen:

  • Hoe zorgen we voor een diverser samengesteld personeelsbestand, waarvan iedereen zich thuis voelt en ook invloed kan uitoefenen op de besluitvorming?
  • Hoe moet het samenspel binnen ons topteam eruit zien om optimaal te kunnen bijdragen aan het realiseren van onze nieuwe strategische koers?
  • In welke richting moet onze ‘governance’ zich ontwikkelen om de verdere professionalisering van onze organisatie te ondersteunen?

Meer voorbeelden en informatie over werkwijze en resultaten vind je hier.

Oorsprong

Ambitie

Inhoud

Dynamiek

“Marianne begeleidt een bijeenkomst op een prettig standvastige wijze en voorkomt daarmee dat iedereen alle kanten op vliegt.”
Anita Verbeek, Partner VerbeekdeCaluwé Employment Law & Corporate Litigation
“De luistervaardigheden van Marianne en haar vermogen om snel tot de kern te komen zijn uniek. Dat leidt tot concrete feedback en realiseerbare vervolgstappen.”
Willem van Enter, VP EMEA Outsystems

Contact

Wil je weten hoe ik je kan helpen bij een ‘prikkelende puzzel’? Bel me of kom langs. Dan praten we verder.

Contact opnemen