Willen we als maatschap groeien en zo ja, wat hebben we daar dan voor over?

Hoe het bespreken van lastige thema’s tot doorbraken en succes kan leiden. 

De managing partner van een succesvolle maatschap in de zakelijke dienstverlening ziet enorme groeikansen. Maar die groei kan alleen gerealiseerd worden als alle partners daarop intekenen. Willen we wel groeien en zo ja, hoe hard dan. Is er een voorlopige psychologische grens? Wat gaat ons dat kosten, in tijd, geld en mogelijke verwatering van onze sfeer?

Het is duidelijk dat het hier in de jaarlijkse strategiesessie over moet gaan. Mij werd gevraagd die sessie voor te bereiden en te begeleiden. Met elk van de partners spreek ik over persoonlijke en professionele ambities. En hoe die aansluiten bij een eventuele groei van de maatschap.

Ook de onderlinge samenwerking komt aan de orde. De prettige onderlinge sfeer leidt er volgens sommigen namelijk toe dat het lastige gesprek wordt vermeden. Dat zou immers het feestje bederven.

Tijdens de strategiesessie wordt het vanzelfsprekend spannend. Het gezelschap ervaart echter dat het lastige gesprek in de praktijk weliswaar wat ongemakkelijk is, maar dat er geen brand uitbreekt. Integendeel. Het leidt ertoe dat doordacht en doorleefd, open en op het scherpst van de snede wordt gesproken en besloten over de gezamenlijke koers. Rekening houdend met ieders eigen ambitie en mogelijkheden.