We beginnen samen een nieuwe onderneming en willen een zorgvuldige start

Van gezellig, we kennen elkaar toch, naar gezamenlijke ambities en werkafspraken.

Een van de partners van een nieuw op te richten maatschap is uit ervaring wijs geworden. Hij is partner geweest in verschillende maatschappen en vaak bleken aannames, over de manier van werken of het ambitieniveau, in de praktijk toch anders uit te pakken. Soms met het uiteenvallen van de maatschap als gevolg. Hij wil het dit keer anders doen. Met een plezierige maar serieuze startbijeenkomst, waarin ambitie en manier van samenwerken centraal staan.

Tijdens die startbijeenkomst, die door mij wordt begeleid, blijken de partners elkaar toch nog niet zo goed te kennen als ze dachten. Ambities op omvang, personele samenstelling en portfolio van de nieuw op te richten maatschap komen expliciet aan de orde en ieders gebruiksaanwijzing en wederzijdse verwachtingen in de samenwerking worden open en met humor besproken. Daarover worden ook meteen praktische werkafspraken gemaakt. Dit alles versterkt de onderlinge verbinding.

Vooraf waren er partners die externe begeleiding wat overbodig vonden. Na afloop geven zij echter aan dat op deze manier starten, met een externe begeleider die de doelstellingen van de bijeenkomst bewaakt, meerwaarde heeft. Zo kan elk van de partners gewoon meedoen aan het gesprek en hoeft niemand tegelijkertijd de voorzittersrol te spelen. Bovendien stelt een buitenstaander de vragen die je jezelf niet meer stelt. Het leidt tot een doordachte, doorleefde en vooral vliegende start.