Voorbij de business case

De ‘business case’ is een fascinerend fenomeen. Het project Noord-Zuid-lijn laat dat mooi zien. Tijdens de laatste open dag zelfs letterlijk en figuurlijk. We zagen zowel een prachtig eindresultaat als ludieke erkenning van een weerbarstig traject.

In 1997 werd besloten de NZ-lijn aan te leggen. Hij zou €1,5 mrd gaan kosten en in 2006 gaan rijden. Die cijfers kregen vervolgens als vanzelf een hoog waarheidsgehalte. Want dat helpt om tegenstanders te overtuigen en om een stevig besluit te nemen.

Maar bij zo’n complex en risicovol project heb je vooral te maken met onzekerheid. Met name als ook nieuwe technologie gebruikt gaat worden. En die onzekerheid wordt helaas veel minder onderkend. Terwijl de communicatie naar buiten en het managen van verwachtingen juist gebaat is bij eerlijkheid over die onzekerheid.

Als geluk bij een ongeluk (verzakte huizen) kreeg de NZ-lijn in 2008 een tweede kans. De bedragen en planningen werden bijgesteld en de communicatie werd transparanter en eerlijker. Dat heeft de stemming flink verbeterd. En dat zag je tijdens die open dag bij uitstek. Ook bij de projectgroep, die zingend zelf nog eens de draak stak met de oorspronkelijke business case.