Referenties

Dit is wat verschillende opdrachtgevers zoal over mijn werkwijze en bijdrage zeggen.“Een dialoog met diepgang tot stand brengen. Dat doet Marianne. Waarbij haar analytische en feitelijke scherpte ervoor zorgt dat wij vervolgens de goede besluiten nemen. Marianne is iemand die je graag bij je in de buurt wilt houden, om van haar onafhankelijke kijk en inzichten gebruik te kunnen maken.” Dictus Nicolai, TWST
“Marianne begeleidt een bijeenkomst op een prettig standvastige wijze en voorkomt daarmee dat iedereen alle kanten op vliegt. Haar aanpak is zeer zorgvuldig en integer en ze kiest op de juiste momenten voor afstand dan wel nabijheid.” Anita Verbeek, VerbeekdeCaluwé


“De gestructureerde en compacte werksessies bevielen mij zeer. De verschillende thema’s, die allemaal heel groot leken, werden zo tot een reële omvang teruggebracht. Marianne nam daarmee de druk bij ons weg.” Connie Blaauw, Bureau Blaauw
“Marianne organiseert op een natuurlijke wijze het denkproces. Zij initieert, versnelt, verdiept en zorgt ook nadrukkelijk dat er een uitkomst komt. Structuur is daarbij faciliterend, niet leidend. De strategische onderwerpen waarover ik besluiten moet nemen zijn zo zichtbaar en expliciet gemaakt. Daarmee zijn ze ook beter hanteerbaar.” Frank Arts, Enable-U


“De aanpak van Marianne is erg verfrissend. Geen huiswerk, maar een paar intensieve en gerichte gesprekken. In een ontspannen sfeer en op een prettige locatie. Gesprekken die je als vanzelf tot nadenken en vervolgactie brengen. Haar luistervaardigheden en snel tot de kern komen zijn uniek. Dat reflecteert zich ook in een gestructureerd verslag met concrete feedback en realiseerbare vervolgstappen.” Willem van Enter, Outsystems
“Bij Marianne is een lange aanloop niet nodig. Zij weet intensiteit om te zetten in effectiviteit. Dankzij de heldere structuur die Marianne heeft aangereikt neem ik doelgericht besluiten over opdrachten. De rust die dat geeft draagt bij aan mijn creativiteit en overtuigingskracht.” Annabel Keijzer, Studio Annabel.

“Marianne vraagt door, waar anderen al lang zijn opgehouden. Vanuit haar persoonlijke interesse dwingt ze je diep na te denken en tot de kern van de zaak te komen. Dankzij de kwaliteit van haar vragen en directe taalgebruik is het verhaal van Lubbers De Jong nu veel scherper.” Peter Keijzer, Lubbers De Jong.

“Marianne is een prettige facilitator. In een vertrouwde setting brengt zij mensen met haar gestructureerde manier van werken snel tot resultaten.” Paul van Galen, Scoutler