Publicatie: “Het beter bemensen van rvc’s vraagt diepgang en discipline”

Begin dit jaar vroeg Prof.dr. Mijntje Lückerath-Rovers me of ik een hoofdstuk zou willen schrijven voor het Jaarboek Corporate Governance 2019/2020 en zo ja waarover dat dan zou moeten gaan. Die vraag was niet aan dovemansoren gericht.

Want de tamelijk eenzijdige samenstelling van de Nederlandse bedrijfstop hield me al een tijdje bezig. Omdat het raakt aan de kwaliteit van besluitvorming. Ondanks alle goede voornemens verandert er maar weinig en het gaat langzaam. Diepere oorzaken wilde ik doorgronden en aangrijpingspunten voor bestendige verandering verder onderzoeken.

Mijn ‘hoofdstuk 11’ richt zich primair op RvC’s, maar biedt ook voor het beter samenstellen van andere teams genoeg aanknopingspunten.

Diepgang en discipline vormen de rode draad. Dat kost best moeite en vraagt ook moed. Een beetje lichtvoetigheid is daarbij dan ook de perfecte smeerolie.