Geld lost niet alles op – FD

Lastige kwesties vragen meer dan geld. Daarover schreef ik in het FD. Veel geld kan zelfs averechts werken. Want grootscheepse programma’s lopen het risico van ‘hoog-over’, van aanraken zonder contact te maken. Dat leidt meestal niet tot bestendige oplossingen.

Dat ‘hoog-over’-risico is er soms ook bij lange termijn ambities van organisaties. Denk aan ‘maatschappelijke impact creëren’ of ‘een diverse, inclusieve organisatie worden’. Ambities die raken aan de kern van je organisatie en die ook ongemak kunnen oproepen. Als je dat ongemak onderkent, er ook af en toe om kunt lachen en nieuwsgierig met elkaar op onderzoek durft te gaan, werk je stap voor stap aan het realiseren van zo’n ambitie. Daar hou ik van.

Zo’n zelfde ‘degelijke’ basis brengt me af en toe ook in de krant. Dan gaat het vooral om taaie maatschappelijke thema’s. Want onlogische redeneringen of halve oplossingen kan ik niet laten lopen. Daar zijn die thema’s te belangrijk voor.

Hier ging het om een pleidooi voor veel om- en bijscholingsgeld. Maar ook als er geld beschikbaar is staan medewerkers nog niet in de rij. Het lijkt dan ook logischer om bij de kern van dat vraagstuk te starten.