“Diversiteit vraagt om elkaar aanvullende benaderingen met een onderzoekend karakter.”

In het publieke debat is vaak weinig ruimte voor nuance. Zeker bij gevoelige onderwerpen. Dan hoor je voor of tegen te zijn. In het FD van 24 september vind je mijn ‘andere geluid’. Want lastige onderwerpen zijn niet plat te slaan in ‘voor of tegen’, ‘ja of nee’ of ‘het een of het ander’.

Vrijdag 20 september adviseerde de SER een vrouwenquotum voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De reacties waren voorspelbaar fel. En de strijdende partijen hanteren veelal de vooronderstelling dat er maar één manier is om dit vraagstuk op te lossen. Daarmee doe je zo’n complex onderwerp te kort. Er is niet een ‘beste aanpak’, anders was het allang geregeld. 

Diversiteit bewerkstelligen vraagt om handelen op verschillende fronten, om elkaar aanvullende benaderingen, veelal met een onderzoekend karakter. En het vraagt vooral om leiders met lef.

https://fd.nl/opinie/1317744/diversiteit-vraagt-om-meerdere-benaderingen-naast-elkaar