Wie kan ik helpen en waarbij?

Mijn werk vindt plaats op de plekken waar de belangrijke besluiten worden genomen: in de top van organisaties. Ik werk met beslissers, maar ook met toezichthouders. Vrijwel altijd gaat het dan om transitiemomenten. Daarnaast ondersteun ik ‘gemengde gezelschappen’ die met elkaar tot een gezamenlijke besluit willen komen.

Een compacte samenvatting en concrete voorbeelden vind je in onderstaande flyers.

Flyer voor ondernemers, directies en maatschappen
Flyer voor toezichthouders
Flyer voor gemengde gezelschappen

Maar je kunt ook gewoon verder lezen op deze pagina, voor wat meer ‘geur en kleur’.

Voor ondernemers en bestuurders betekent een transitie meestal een heroverweging van koers en de interne organisatie:

 • Willen we met zijn allen versneld groeien, zo ja in welke richting dan en wat is daar intern voor nodig?
 • Passen onze buitenlandse vestigingen eigenlijk nog wel bij een gezonde en heldere koers van ons bedrijf?
 • We hebben externe financiering nodig voor onze verdere groei, hoe zorgen we dat we daar de goede beslissingen in nemen?
 • We beginnen met een aantal partners een nieuwe maatschap, hoe maken we met elkaar een goede start, zowel qua ambitie als qua onderlinge samenwerking?

Voor toezichthouders is het benoemen van een nieuwe bestuurder of nieuwe collega-toezichthouders een belangrijke transitie. Vragen die dan spelen zijn:

 • Hoe zou het directieteam er voor de toekomst uit moeten zien en wat betekent dat voor het profiel van de nieuwe bestuurder?
 • Hoe voorkomen we dat we tijdens het selectieproces worden verleid om van ons vooraf zo zorgvuldig ontwikkelde profiel af te wijken?
 • Hoe zorgen we voor een goed samengestelde raad van commissarissen?
 • Het wordt tijd om ons functioneren als topteam (bestuur en/of toezichthouder) van de organisatie eens zorgvuldig te evalueren. Hoe gaan we dat doen?

Bij gemengde gezelschappen is de variëteit aan vraagstukken groot. Maar in de kern draait het om een gezamenlijke ambitie die de deelnemers willen realiseren, rekening houdend met de verschillende aanwezige perspectieven en belangen.

Bij elk van dit soort vraagstukken kan IJ Consulting gericht helpen. Je krijgt in relatief korte tijd helder zicht op het vraagstuk, weet wat er moet gebeuren, waarom en hoe. Dat geeft stevigheid, daadkracht en lucht.


Hoe werken we samen?

Alles draait om wat je wilt bereiken. Als individuele beslisser, als team van collega-eigenaren, directieleden, commissarissen of als ander beslisorgaan. De kennis van de situatie zit primair bij jullie. Die kennis ontsluit en ontrafel ik. Eigen kennis en ervaring en de onverwachte vragen van een onafhankelijke geest voeg ik daaraan toe. Jullie nemen vervolgens een besluit en gaan aan de slag.

Mijn aanpak is overzichtelijk en gaat stapsgewijs. Meestal is er met een of enkele relatief korte maar diepgaande werkbijeenkomsten al een eerste resultaat. Met grotere teams is soms een wat langere werkbijeenkomst nodig of gewenst.

Soms wil je ook hulp bij de uitvoering van je besluit. Of bij een concreet vervolgvraagstuk. Daarbij kan ik een sparring-, regie- of monitorrol vervullen.

Tot slot kan er een concrete aanleiding zijn om een besluit uit het verleden en de uitvoering daarvan nog eens grondig te evalueren. Meestal als het niet helemaal is gelopen zoals bedoeld. Ook zo’n vraag past bij uitstek bij mijn expertise.

Om beslissituaties inzichtelijk te maken, maak ik waar nodig gebruik van een in de praktijk ontwikkeld, praktisch toepasbaar besluitvormingsmodel.

Wat kan het opleveren?

 • Onderbouwde, gezamenlijke groeistrategie
 • Doordachte prioriteiten-agenda
 • Gedegen transitieplan
 • Bij de toekomst passende benoemingen van bestuurders en toezichthouders
 • Effectief functionerende ‘topstructuur’ met goede onderlinge werkrelaties
 • Doordacht en divers samengesteld topteam
 • Heldere en vanzelfsprekende ‘corporate story’
 • Scherp geformuleerde marktpropositie
 • Zorgvuldig afgewogen van samenwerkings-, overname- of verkoopbesluit
 • Goed voorbereide exitstrategie
 • Ontspannen, alert en zelfverzekerd leiderschap
 • Gericht samenwerkend team

“Mensen hebben soms de neiging zaken die al ingewikkeld zijn nog complexer te maken. Ik houd van helder en zo simpel mogelijk.”

Meer informatie of direct contact?

Een compacte samenvatting en concrete voorbeelden vind je in bijgevoegde flyers.

Flyer voor ondernemers, directies en maatschappen
Flyer voor toezichthouders
Flyer voor gemengde gezelschappen

Wil liever meteen jouw vraagstuk bespreken, bel me gerust.

Contactgegevens