Business Update IJ Consulting

Vrijdag 22 maart vond alweer de derde IJ Consulting Lenteborrel plaats. Een mooi moment voor een business update.

Een paar jaar geleden ben ik IJ Consulting gestart, omdat besluitvorming over belangrijke vraagstukken veel beter kan. Doordachter en doorleefder. Daar wil ik onderscheidend aan bijdragen. Bij opdrachtgevers en in het publieke domein. En dat gaat heel goed.

De vraagstukken bij opdrachtgevers hadden in eerste instantie vooral een ‘concreet en compact’ karakter. Zoals ‘willen we het bedrijf verkopen of niet’, ‘hoe gaan we als maatschap eensgezind versneld groeien’, ‘hoe zorgen we dat we als leiderschapsteam onze ambitieuze plannen daadwerkelijk realiseren’, ‘hoe zorg ik als ondernemer dat ik de benodigde financiering voor de volgende groeifase binnensleep’ en ‘hoe kunnen we als raad van toezicht ons functioneren als team en de invulling van onze werkgeversrol verbeteren’.

Inmiddels dienen zich steeds vaker ook taaiere vraagstukken aan, met een langere adem. Waarbij het succes wordt bepaald door een stapsgewijs (leer-)traject van goed gerichte beslissingen. Denk aan uitdagende ‘transities’ of ambities met maatschappelijke impact. Een mooi voorbeeld van zo’n ambitie is: ‘hoe krijgen we diversiteit op een bestendige manier ingebed, in ons werk voor de klant en in onze eigen organisatie’. Dit soort vraagstukken zijn intellectueel uitdagend en vragen enig(e) lef, relativeringsvermogen en ‘ausdauer’. Kortom, vraagstukken die mij passen als een jas.

Ook in het publieke domein ben ik regelmatig te horen. Met wekelijkse posts op LinkedIn en met inmiddels bijna maandelijks opiniestukken, meestal in het FD. Die opiniestukken richten zich op ondoordachte of inconsistente voorstellen, die de vaak complexe vraagstukken niet gaan oplossen. Verder treed ik op als spreker, over besluitvorming en meer specifiek over de samenstelling van beslisteams. De komende tijd staat een publicatie over de samenstelling van boards op de rol.

Het instellen van een Raad van Advies was een belangrijke investering in mijn eigen organisatie. Inmiddels zijn we al weer twee keer bij elkaar geweest, waarbij elke bijeenkomst veel oplevert. Zo spraken we over portfolio en prioriteiten, over ambities, inspanningen en resultaten en over het bedrijf op de langere termijn. In juli staat de volgende bijeenkomst gepland. Dan pakken we die langere termijn wat diepgaander op.  

Kortom: IJ Consulting vaart wel!