Bewust taalgebruik

‘In the Netherlands, the English taking over is the talk of the town’. Steenkolenengels, ongetwijfeld. Bas Heijne deed in NRC dan ook een genuanceerde oproep het Nederlands te koesteren. Met als aanleiding de verengelsing van het hoger onderwijs.

Zijn oproep onderschrijf ik, mede vanwege zijn nuchtere perspectief. Maar ook omdat het thema ‘taal’ me al langer bezighoudt. Een tamelijk basaal doel van taal is immers dat je elkaar begrijpt. En hoe ingewikkelder het onderwerp hoe belangrijker precisie en diepgang zijn.

Dat geldt in de academische wereld, waar je lastige onderwerpen tot op het bot wil onderzoeken en snappen. Maar ook in bedrijven, maatschappelijke organisaties en in de politiek. Op alle plekken waar belangrijke besluiten worden genomen, wil je dat beslissers zowel de onderliggende informatie als elkaar begrijpen. En hun besluit vervolgens weer helder uitleggen aan betrokkenen.

In het Nederlands is dat al niet eenvoudig. Laat staan in het Engels. Vaak kan het niet anders, omdat je te maken hebt met een internationaal gezelschap. Maar even zo vaak is Engels onnodig. Het is jammer als hierdoor onnodig onbegrip of oppervlakkigheid ontstaat. Of mensen op afstand worden gezet.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/27/koester-het-nederlands-a1590032