Als nieuw bestuur willen we een passende gezamenlijke ambitie

Hoe een geheel meer wordt dan de som der delen.

Een belangenvereniging voor ondernemers heeft nog niet zo lang geleden een volledig nieuw bestuur gekregen. Dit bestuur wil met elkaar een goede start maken, waarbij ze vanuit het definiëren van hun gedeelde ambitie ook meer een team willen worden met gezamenlijk eigenaarschap voor die ambitie.

We beleggen een bijeenkomst van een halve dag, die ik structureer en begeleid, vanuit het beoogde resultaat. De dialoog is diepgaand over ‘waar zijn wij van’? Waarom worden ondernemers lid? Hoe was dat in het verleden? En past dat nog wel bij de nieuwe, jonge bedrijven die zich inmiddels in ons werkgebied vestigen?

Worden zij lid voor de ‘service’ die we leveren of voor de belangenbehartiging richting overheid? Worden ze lid om te netwerken, nieuwe klanten of partners te vinden of omdat ze zich gewoon thuis voelen bij het ‘no nonsense’ ondernemerschap, wat het gebied juist zo kenmerkt? Als ‘vriend van’, als lid van een community?

Het scherp krijgen van die mogelijke motieven creëert een stevige basis voor ‘waar zijn wij van’ en richt zo ook de vervolgbeslissingen van het bestuur. Bovenal wordt het makkelijker nieuwe leden te enthousiasmeren om zich aan te sluiten. Voor die ledenwerving organiseren we nog een korte vervolgbijeenkomst om de organisatie daarvan goed in te richten.

Het bestuur is nu eensgezind en daadkrachtig aan de slag.